Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

EURES

POŚREDNICTWO PRACY W RAMACH EURES

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) rozpoczęły, z dniem 1 stycznia 2015 r., świadczenie usług z zakresu międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES, obok publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy.

EURES jest siecią wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), czyli krajach Unii Europejskiej (UE) oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinie, a także w Szwajcarii.

Doradcy EURES i Asystenci EURES, a także inny personel organizacji partnerskich, świadczy usługi z zakresu unijnego pośrednictwa pracy oraz doradztwa z zakresu unijnej mobilności pracowników, w tym warunków życia i pracy w państwach członkowskich, w ramach sieci EURES.

Na poziomie europejskim prowadzony jest Europejski Portal Mobilności Zawodowej (portal EURES) oferujący m.in. dostęp do ofert pracy publicznych służb zatrudnienia      z państw członkowskich oraz do bazy CV osób zainteresowanych pracą za granicą.

Usługi dla poszukujących pracy

Wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, a także Ochotnicze Hufce Pracy organizują w kraju szereg wydarzeń w ramach EURES, takich jak: międzynarodowe targi pracy, dni rekrutacyjne i informacyjne, warsztaty itp. dla bezrobotnych i poszukujących pracy. Kalendarz wydarzeń znajdziesz tutaj.

Można również zarejestrować swoje CV na portalu EURES, gdzie będzie ono bezpośrednio dostępne dla zarejestrowanych na tym portalu pracodawców, zainteresowanych rekrutacją cudzoziemców z państw członkowskich.

Przed wyjazdem do pracy za granicę należy zapoznać się z warunkami życia i pracy w państwie, w którym zamierzamy podjąć pracę. Warto również zapoznać się z sytuacją na rynku pracy danego państwa.

Informacje na ten temat znajdują się na poniżej wymienionych stronach internetowych:

eures.europa.eu – informacje nt. warunków życia i pracy oraz informacje nt. sytuacji na rynku pracy, w tym o zawodach nadwyżkowych i deficytowych w każdym z państw członkowskich. Informacje są publikowane w języku angielskim, niemieckim i francuskim.

eures.praca.gov.pl – informacje nt. warunków życia i pracy w każdym państwie członkowskim. Informacje są publikowane w języku polskim.

Źródło: Wortal publicznych służb zatrudnienia.

Usługi dla pracodawców

Sieć EURES oferuje następujące usługi dla polskich pracodawców:

1. Usługi oferowane przez Europejski Portal Mobilności Zawodowej (portal EURES) – oferujący m.in.:

        - dostęp do ofert pracy publicznych służb zatrudnienia z państw członkowskich,

        - ogłoszenie oferty pracy na portalu EURES.

       (Aby oferta polskiego pracodawcy znalazła się na portalu EURES należy ją zgłosić do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP lub do Powiatowego Urzędu     Pracy i przekazać informację o tym, że pracodawca życzy sobie upowszechniania swojej oferty we wszystkich krajach EU/EOG i Szwajcarii. Wówczas po zarejestrowaniu oferty pracy oferta ta automatycznie zostanie upubliczniona na portalu EURES z odpowiednim oznaczeniem);

        - dostęp do bazy CV osób zainteresowanych pracą za granicą. Dostęp ten jest możliwy po zarejestrowaniu się na portalu EURES (zakładka „zarejestruj się w EURES”/ „Zarejestruj się jako pracodawca”).

Pozostałe informacje nt. usług dla pracodawców dostępnych na portalu EURES znajdziesz tutaj.

Przewodnik dla pracodawców znajdziesz. tutaj.

 2. Usługi oferowane przez OHP:

      - Przyjęcie oferty pracy dla obywateli UE, EOG lub Szwajcarii i przekazanie na portal EURES oraz przyjmowanie podań o pracę i życiorysów, w przypadku gdy oferta pracy nie zawierała danych identyfikujących pracodawcę, a następnie przekazanie tych dokumentów do pracodawcy.

     - W przypadku gdy pracodawca polski jest szczególnie zainteresowany rekrutacją z wybranego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii, oferta pracy przekazywana jest do realizacji przez wojewódzką komendę OHP, która przyjmuje ofertę, tłumaczy na język obcy i upowszechnia w wybranym państwie, a także przyjmuje podanie o pracę i życiorysy, weryfikuje je i przekazuje pracodawcy, w przypadku gdy oferta pracy nie zawiera danych identyfikujących pracodawcę.

      - W przypadku gdy pracodawca polski zgłosi taką potrzebę, Wojewódzka Komenda może:

  • pomagać pracodawcy w prowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami z państw członkowskich UE, WOG i Szwajcarii,
  • wspierać pracodawcę w udziale w targach pracy za granicą lub reprezentować pracodawcę na takich targach.

 Powyższe usługi są dostępne w przypadku gdy wojewódzka komenda OHP posiada możliwości ich realizacji.

3.Informacje o wydarzeniach informacyjnych i rekrutacyjnych, w tym międzynarodowych targach pracy za granicą w państwach UE, EOG i Szwajcarii.

 

Aktualny kalendarz wydarzeń i targów pracy organizowanych na terenie państw członkowskich UE, EOG i Szwajcarii w ramach EURES, publikowany na portalu EURES znajduje się tutaj.

Aktualny kalendarz wydarzeń i targów pracy za granicą organizowanych w ramach EURES, w których biorą udział polscy doradcy EURES znajduje się tutaj.

 4. Usługi informacyjne i doradztwo w zakresie międzynarodowej mobilności pracowników (dostępne w Wojewódzkich Komendach OHP, Wojewódzkich Urzędach Pracy oraz na stronie www.eures.praca.gov.pl).

Źródło: Wortal publicznych służb zatrudnienia

Usługi w ramach EURES w OHP są świadczone przez doradców i asystentów EURES zatrudnionych w 16 Wojewódzkich Komendach OHP oraz 49 Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży. Są one ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do osób poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celu podjęcia pracy, jak również do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy.

 

Więcej informacji:

eures.europa.eu

eures.praca.gov.pl

psz.praca.gov.pl

 

 

 

 

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

„OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – EFS”

w ramach Gwarancji dla Młodzieży

ZAPRASZAMY!

 

 

 

Śląska WK
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31
E-mail: slaska@ohp.pl


Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Więcej info