Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


 

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 01.01.2021 r. DZIAŁA RÓWNIEŻ NOWA STRONA INTERNETOWA ŚLĄSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY OHP
POD ADRESEM:

https://ohp.pl/nasze-jednostki/wojewodzkie-komendy-ohp/slaskie

 


 

Rekrutacja 2020


Śląska Wojewódzka Komenda OHP w Katowicach rozpoczyna rekrutację młodzieży w wieku 15-18 lat do Hufców Pracy oraz  Ośrodków Szkolenia i Wychowania na nowy rok szkolny 2020/2021.

Zapraszamy osoby, które mają problemy z nauką i nie radzą sobie z nią w normalnym trybie nauczania. Młodzież, która chce uzupełnić wykształcenie ogólne i zawodowe. Zgłaszać się mogą ci młodzi ludzie, których rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Kandydaci na uczestników OHP mogą ubiegać się o przyjęcie do jednostki dochodzącej lub stacjonarnej. Jednostka dochodząca czyli bez zakwaterowania  to tzw.  Hufiec Pracy.  W województwie śląskim są to : 12-1 HP w Siemianowicach Śląskich12-3 HP Tychy, 12-6 HP Pszczyna, 12-9 HP Gliwice, 12-15 HP Pyskowice, 12-17 HP Jaworzno, 12-20 HP Rybnik, 12-21 HP Bielsko – Biała, 12-25 HP Żywiec, 12-27 HP Skoczów i 12-35 HP Sosnowiec.

Jednostki w formie dochodzącej  są  skierowane dla młodzieży zamieszkałej  w obrębie gminy, dzielnicy hufca. Uczestnicy hufców  mają możliwość kontynuowania nauki i zdobycia zawodu w pobliżu  miejsca zamieszkania.

Jednostkami stacjonarnymi  Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP są Ośrodki Szkolenia i Wychowania w Dąbrowie Górniczej i Częstochowie gdzie czekają na młodzież bezpłatne miejsca w internatach wraz z wyżywieniem oraz całodobowa opieka i wsparcie wychowawców. Jednostki stacjonarne dedykowane są dla młodzieży zamieszkałej przede wszystkim w rejonie powiatu  lub województwa gdzie zlokalizowany jest ośrodek.

Ostateczny wybór jednostki oraz warunki przyjęcia są uzależnione od indywidualnej sytuacji kandydata i jego potrzeb .

OHP umożliwiają uzupełnienie wykształcenia w szkole podstawowej dla dorosłych (klasa VII i VIII) i z oddziałami przysposabiającymi do pracy (klasa VII i VIII), szkołach branżowych I stopnia oraz w szkoleniach zawodowych w formie kursowej.

Po konsultacjach z naszymi doradcami zawodowymi każdy kandydat do OHP może wybrać zawód, którego zechce się uczyć. Listę i charakterystykę zawodów w naszych jednostkach OHP znajdziesz tutaj: https://dokariery.pl/oferta-zawodow

Praktyczne przygotowanie zawodowe prowadzone jest pod kierunkiem instruktorów praktycznej nauki zawodu we własnych  warsztatach produkcyjno-szkoleniowych w 12-33 OSiW w Dąbrowie Górniczej oraz 13-29 OSiW w Częstochowie lub u pracodawców zewnętrznych  na podstawie indywidualnych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych z młodocianymi pracownikami – uczestnikami OHP. Z tytułu świadczenia określonej  pracy każdy pracownik młodociany pobiera comiesięczne wynagrodzenie.

Przyjęcie do OHP – kryteria i warunki

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się w momencie indywidualnego zgłoszenia kandydata albo na podstawie wniosku lub opinii wydanej przez: pedagoga szkolnego, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, rodziców lub opiekunów prawnych, w terminach  przyjęć do odpowiednich typów szkół.

Przyjęcie kandydata na uczestnika OHP następuje na podstawie protokołu komisji rekrutacyjnej.

Każdy uczestnik OHP już na wstępie  ma zdiagnozowane potrzeby, predyspozycje oraz preferencje, aby dobrać najlepsze oddziaływania edukacyjne i zajęcia wychowawcze. Zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej grupy wychowawczej, w której wychowawca pomaga w procesie adaptacji i integracji oraz stymuluje jego rozwój, doradza metody samodzielnej edukacji, aktywizuje do nauki i pracy oraz je monitoruje.

W każdej jednostce prowadzone są różne programy i zajęcia z edukacji kulturalnej, artystycznej, filmowej, historycznej, patriotycznej, obywatelskiej, zdrowotnej, ekologicznej; treningi zapobiegania agresji i autodestrukcji; spotkania integracyjne; warsztaty plastyczne i fotograficzne; zajęcia sportowo-rekreacyjne i turystyczne.

Młodzież może uczestniczyć w projektach współfinansowanych ze środków unijnych.

Uczestnictwo w OHP jest dobrowolne i bezpłatne.

Ogólne kryteria przyjęcia uczestnika do OHP do wszystkich typów jednostek na miejsca dochodzące oraz stacjonarne:

http://www.slaska.ohp.pl/rekrutacja

Skontaktuj się z nami!

Zespół Kształcenia i Wychowania w ŚWK OHP w Katowicach

Tel.: (32) 209 08 63/65 wew. 22

Więcej informacji na stronie dokariery.pl

 

 

Śląska WK
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31
E-mail: slaska@ohp.pl

 width=240


Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Więcej info