Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

PARTNERSKA KONFERENCJA

{mosimage}

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Bielsku-Białej, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Jeleśni i miejscowe Centrum Integracji Społecznej zorganizowały 10 maja konferencję pn. „Doradztwo zawodowe kluczem do sukcesu”.

Przedsięwzięcie odbyło się w ramach „Dnia Otwartego CIS i OHP” i towarzyszyła mu prezentacja działalności Centrum Integracji Społecznej w Jeleśni w zakresie reintegracji społecznej oraz zawodowej bezrobotnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Patronat honorowy nad konferencją objęli: starosta powiatu żywieckiego, wójt gminy Jeleśnia i proboszcz parafii Świętego Wojciecha w Jeleśni. Powitanie wstępne wygłosili p.o. Dyrektora Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bielsku-Białej Wiesław Kliś i prezes Stowarzyszenia Best Proeko Anna Bednarek.

Podczas konferencji poszukiwano efektywnych dróg aktywizacji zawodowej społeczności lokalnej i pomysłów na rozwój przedsiębiorczości oraz innowacyjnych, skutecznych sposobów rozwiązywania problemów związanych z bezrobociem i innymi niekorzystnymi zjawiskami społecznymi będącymi konsekwencją bezrobocia. W dyskusji wzięli udział organizatorzy konferencji, przedstawiciele samorządów terytorialnych, instytucji działających na rynku pracy, pracodawcy oraz młodzież ucząca się i osoby poszukujące zatrudnienia.

W konferencji uczestniczyli: Wojewódzki Komendant OHP w Katowicach Bogumił Kanik, Sekretarz Gminy Jeleśnia Alicja Klimczak, przedstawiciel Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej Agnieszka Polak, pracodawca M-Kwadrat z Bielska-Białej Agnieszka Nowak, przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleśni, młodzież z Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu-Moszczanicy oraz doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Bielsku-Białej oraz Młodzieżowych Centrów Kariery OHP OHP w Jeleśni, Ujsołach, Węgierskiej Górce i Żywcu.

 

Śląska WK
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31
E-mail: slaska@ohp.pl

 width=240


Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Więcej info