Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

WIZYTA SEKRETARZA STANU W ŚLĄSKIEJ WK OHP

b_180_135_16777215_00_images_stories_wizyta_sekretarza1.jpg

26 września w Śląskiej WK OHP z udziałem Sekretarza Stanu Stanisława Szweda odbyło się spotkanie przygotowujące do uruchomienia Wojewódzkiej Rady Programowej  Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Wzięli w nim udział: Komendant Główny OHP Marek Surmacz wraz z zastępcą Renatą Wichą, Posłanki na Sejm RP: Teresa Glenc i Małgorzata Wypych, I Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz oraz przedstawiciele instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych z terenu województwa śląskiego. Uroczystego otwarcia spotkania dokonał Wojewódzki Komendant OHP Bogumił Kanik, witając wszystkich zgromadzonych, jednocześnie prezentując program posiedzenia.

Na wstępie Zastępca Wojewódzkiego Komendanta, Bogusława Fedorowska przybliżyła specyfikę, zasoby i strukturę bieżącej działalności Śląskiej WK OHP. Pan Komendant Bogumił Kanik, wracając do historii Ochotniczych Hufców Pracy, przedstawił zagadnienia związane z Junackimi Hufcami Pracy, odniósł się również do zagadnień związanych z międzynarodową wymianą młodzieży .

Wiceminister Stanisław Szwed poinformował o propozycjach zmian reformy szkolnictwa zawodowego i rynku pracy oraz trwającymi pracami w MRPiPS. Wyraził przekonanie, że zmiana pomoże uporządkować obecne programy wsparcia dla młodych.

 Komendant Główny Marek Surmacz nawiązał do długoletniej tradycji OHP opartej o naukę, pracę i wychowanie, podkreślając kontynuację dotychczasowej działalności z ewentualnym jej rozszerzeniem. Wyraził swoje przekonanie, iż w Polsce ogromna grupa młodych ludzi potrzebuje wsparcia i wprowadzenia w dorosłe życie zawodowe.  

W celu udoskonalenia instytucji powołane zostały zespoły robocze, których zadaniem jest m.in. stworzenie i wdrożenie strategicznego planu rozwoju Śląskiej Komendy OHP, sformułowanie koncepcji warsztatów zawodowych OHP (szkół zawodowych), opracowanie koncepcji utworzenia spółdzielni socjalnych angażujących absolwentów OHP oraz Młodzieżowych Spółdzielni Mieszkaniowych, a także nawiązanie lub rozwinięcie współpracy z partnerami zagranicznymi. W pracach zespołów uczestniczy międzynarodowy ekspert Ken Philips, który w przeszłości był m.in. Przewodniczącym Rady Dyrektorów InterAction w Waszyngtonie – stowarzyszenia 140 amerykańskich organizacji non-profit działających w wielu krajach świata.

Odbyła się również konferencja prasowa z udziałem Wiceministra Stanisława Szweda, Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza i Wojewódzkiego Komendanta OHP Bogumiła Kanika, na którą przybyli dziennikarze mediów ogólnopolskich i regionalnych. Przedstawiciele mediów pytali m.in. o skalę planowanych zmian w OHP oraz termin ich wprowadzenia. Wśród obecnych byli dziennikarze, którzy w młodości uczestniczyli w zgrupowaniach OHP i przeżyte tam chwile podczas konferencji prasowej wspominali z rozrzewnieniem.

Miłym akcentem podczas spotkania było uhonorowanie kadry i młodzieży, zaangażowanej w pomoc medyczną podczas Światowych Dni Młodzieży. Z rąk Ministra i Komendanta Głównego OHP otrzymali nagrody i podziękowania za swoją ofiarność i społeczne zaangażowanie.

Na zakończenie Komendant Główny OHP Marek Surmacz wraz z Zastępcą Renatą Wichą spotkali się z pracownikami Śląskiej WK OHP.

b_180_135_16777215_00_images_stories_wizyta_sekretarza2.jpg

b_180_135_16777215_00_images_stories_wizyta_sekretarza3.jpg

b_180_135_16777215_00_images_stories_wizyta_sekretarza4.jpg

b_180_135_16777215_00_images_stories_wizyta_sekretarza5.jpg

 

Śląska WK
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31
E-mail: slaska@ohp.pl

 width=240


Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Więcej info