Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

KONFERENCJA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Konferencja_w_Dabrowie_Gorniczej.jpg

25 lutego doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Dąbrowie Górniczej uczestniczył w konferencji podsumowującej realizację projektu Dąbrowskiego Centrum Integracji Społecznej.

Spotkanie poprowadziła p. Aneta Bieńczak - kierownik Centrum, wśród prelegentów znaleźli się wiceprezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego p. Beata Szczygieł oraz przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej. W trakcie konferencji podsumowano działania podjęte w ramach projektu oraz uzyskane rezultaty, a na zakończenie rozdano beneficjentom certyfikaty poświadczające nabyte kwalifikacje.Centrum Integracji Społecznej zostało założone przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w związku z projektem aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem Centrum jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz reintegracja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych i bezdomnych z terenu Dąbrowy Górniczej. W ramach projektu uczestnicy podnosili swoje kwalifikacje zawodowe w pracowniach gastronomicznej, zieleni miejskiej, ogólnobudowlanej i malarsko-wykończeniowej. Oprócz tego prowadzone były szerokie działania profilaktyczne, min. warsztaty psychoedukacyjne, terapia indywidualna, wsparcie pracownika socjalnego i prawnika, pomoc w znalezieniu pracy. MCIZ współpracuje z Centrami Integracji Społecznej na mocy porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem. W ramach współpracy doradcy zawodowi prowadzą od kilku lat zajęcia o tematyce dotyczącej min. poruszania się po rynku pracy, przygotowania do poszukiwania zatrudnienia i do rozmowy z pracodawcą.

           

 

Śląska WK
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31
E-mail: slaska@ohp.pl

 width=240


Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Więcej info