Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informator Śląskiej ŚWK na rok 2019

ZAPLANUJ PRZYSZŁOŚĆ

Dnia 10 stycznia w siedzibie Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Dąbrowie Górniczej, doradczynie zawodowe przy współpracy z Punktem Pośrednictwa Pracy oraz Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania z Dąbrowy Górniczej zorganizowały seminarium dla podopiecznych OSiW pt. „Zaplanuj przyszłość”.

W pierwszej części spotkania, pośredniczka pracy z Dąbrowy Górniczej omówiła warunki podjęcia pracy przez osoby niepełnoletnie, uczniowie uzyskali informacje na temat konkretnych ofert pracy. Część z nich na miejscu wypełniła ankiety. Zostały omówione metody poszukiwania pracy, zaprezentowano informacje na temat działalności lokalnych jednostek OHP oraz projektów realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy. Następnie doradczynie zawodowe zaprezentowały prelekcję na temat motywacji i barier, z jakimi może borykać się młodzież wchodząca na rynek pracy. Kontynuacją prelekcji były zajęcia, prowadzone przez doradców MCIZ, podczas których młodzież zastanawiała się nad czynnikami warunkującymi trafny wybór zawodu oraz określeniem własnych mocnych i słabych stron. Podczas indywidualnych konsultacji, zainteresowana młodzież miała możliwość zbadania swoich predyspozycji zawodowych przy wykorzystaniu KZZ. Uczestnicy otrzymali informacje o zawodach deficytowych i pożądanych na rynku pracy o szansach zatrudnienia w wybranych profesjach po zakończeniu kształcenia. Seminarium miało na celu zachęcenie uczniów do zdobywania wiedzy na temat samorozwoju oraz przygotowanie do podejmowania przyszłych decyzji zawodowych.

Autor tekstu:Mariola Bigaj

Autor zdjęć:Mariola Bigaj

Data publikacji: 10.01.2019

 

Śląska WK
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31
E-mail: slaska@ohp.pl

 width=240


Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Więcej info