Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE GIMNAZJALISTÓW

Zai_tere.JPG

11 marca pośredniczka pracy z Punktu Pośrednictwa Pracy w Wodzisławiu Śląskim przeprowadziła zajęcia w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku.

Tym razem uczestnikami byli uczniowie trzecich klas gimnazjalnych. W trakcie spotkania przybliżono kategorie zainteresowań zawodowych, w podziale na artystyczną, techniczną, opiekuńczą i wojskową, omówiono związane z nimi zawody, kierunki kształcenia, przybliżono także sytuację panującą na rynku pracy. Początek zajęć obejmował cześć praktyczną, podczas której uczniowie wykonywali ćwiczenia- pracując w grupach, gdzie wspólnie zastanawiali się nad cechami charakteryzującymi osoby przejawiające określone zainteresowania. Następnie pośredniczka wskazała na związek między wiedzą o posiadanych predyspozycjach, zainteresowaniach i zdolnościach a świadomym i trafnym wyborem przyszłego zawodu. Na zakończenie uczniowie uzyskali informację na temat form wsparcia, z których mogą skorzystać w Młodzieżowych Centrach Kariery, Punktach Pośrednictwa Pracy oraz Ośrodkach Szkolenia Zawodowego. Gimnazjaliści otrzymali także ulotki informacyjno-promocyjne oraz broszury na temat różnych zawodów. Opiekunem spotkania ze strony szkoły był pedagog Witold Labus.

 

Śląska WK
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31
E-mail: slaska@ohp.pl

 width=240


Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Więcej info