Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

"BAROMETR ZAWODÓW " W CZĘSTOCHOWIE

Dnia 11 września br. w ramach V edycji Barometru zawodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie odbyło się spotkanie specjalistów rynku pracy poświęcone prognozom lokalnego rynku pracy na przyszły rok. W badaniu uczestniczyli przedstawiciele Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie – pośrednik pracy MBP Joanna Laskowska oraz doradca zawodowy MCIZ Justyna Sandelewska. W skład panelu eksperckiego weszli także pracownicy PUP w Częstochowie oraz Urzędu Miasta Częstochowy.

Zgodnie z ideą Barometru, podczas spotkania eksperci dokonali analizy zapotrzebowania w roku 2020 na pracowników na terenie Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego w wytypowanych 167 zawodach. Wskazali także, na które zawody na lokalnym rynku będzie wzrastał popyt, których pozycja się nie zmieni, a które występować będą w nadwyżce.

Badanie Barometr zawodów odbywa się rokrocznie od 2015 roku pod patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, który po zebraniu danych cząstkowe z powiatów województwa śląskiego opracowuje raport końcowy dla województwa. Na stronie internetowej www.barometrzawodow.pl znajdzie się raport podsumowujący, dotyczący prognozy w roku 2020 dla Polski, stanowiący źródło cennych informacji dla wielu instytucji zajmujących się rynkiem pracy i kształceniem zawodowym oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Autor tekstu: Justyna Sandelewska

Autor zdjęć: Justyna Sandelewska

Data publikacji: 12.09.2019

 

Śląska WK
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31
E-mail: slaska@ohp.pl

 width=240


Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Więcej info