Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

UWAGA PRACODAWCY ! 

WAŻNE INFORMACJE  DOTYCZĄCE REFUNDACJI:


 POBIERZ


 

SPOTKANIE DLA UCZESTNIKÓW HP RYBNIK

Dnia 12 lutego pracownice Młodzieżowego Centrum Kariery w Jastrzębiu-Zdroju zorganizowały zajęcia dla młodzieży z rybnickiego Hufca Pracy. Zajęcia odbyły się w Szkole Podstawowej w Raciborzu.

Było to kolejne spotkanie doradcy zawodowego i pośrednika pracy z młodzieżą. Tym razem temat spotkania to „Ja i mój potencjał” oraz „Sytuacja na rynku pracy i możliwości zatrudnienia” . W trakcie, uczniowie uzupełniali kwestionariusze, które weryfikują własne zasoby: zainteresowania zawodowe, wartości związane z pracą zawodową, umiejętności zawodowe. Uczniowie wspólnie z pośrednikiem pracy analizowali barometr zawodów. Dowiedzieli się, które zawody należą do grupy deficytowych. Była to istotna informacja dla uczniów, ponieważ dowiedzieli się, czy na zawody, w których się kształcą, istnieje obecnie zapotrzebowanie. Spotkaniom towarzyszyła żywa dyskusja na wszelkie tematy związane z rynkiem pracy. Osoby uczestniczące w przedsięwzięciu zostały również poinformowane o szczegółowej lokalizacji jednostek OHP oraz zachęcone do regularnych wizyt na stronach www.mbp.ohp.pl i www.slaska.ohp.pl, jak i również do osobistych wizyt w jednostkach w celu przeglądania ofert pracy czy zasięgnięcia porady zawodowej. Ze strony szkoły sprawowała opiekę dyrektor pani Alina Kobyłka- Litewka Wsparcie udzielane uczestnikom Hufca Pracy jest zgodne ze ścieżką wsparcia, przewidzianą w „Standardzie usług rozwoju zawodowego dla młodzieży w OHP”.

Autor tekstu:Agnieszka Fojcik

Autor zdjęć:Agnieszka Fojcik

Data publikacji: 16.02.2020

 

Śląska WK
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31
E-mail: slaska@ohp.pl

 width=240


Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Więcej info