Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

12-20 HP Rybnik

     Hufiec Pracy w Rybniku powstał w 1997 roku. Pierwszą siedzibą jednostki był Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku. Od września 2005 hufiec zmienił siedzibę i obecnie znajduje się w ścisłym centrum miasta przy ul. Klasztornej 14.

    Misją hufca jest stworzenie uczestnikom warunków do pracy i nauki oraz objęcie kompleksową opieką pedagogiczną, profilaktyczną ,wychowawczą i resocjalizacyjną przygotowującą do wartościowego i aktywnego życia w społeczeństwie. Przygotowanie zawodowe uczestników Hufca Pracy w Rybniku odbywa się na podstawie umowy o pracę i obejmuje następujące formy: przyuczenie do wykonywania określonej pracy (w przypadku uczestników OHP może trwać do 22 miesięcy) oraz naukę zawodu (trwa 3 lata)

     Nasza oferta zawodowa: murarz - tynkarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz, kucharz, piekarz, cukiernik, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, operator obrabiarek, fryzjer, elektryk, lakiernik, ślusarz, inne zawody, w których chce kształcić się młodzież.

Formy kształcenia:

GIMNAZJUM DLA MŁODZIEŻY: Czas nauki 1 lub 2 lata. O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się osoby powyżej 15 roku życia (roczniki 2003 i starsi – ukończone 15 lat na dzień 01.09.2018), które legitymują się świadectwem ukończenia minimum drugiej klasy gimnazjum. Absolwenci po zakończeniu nauki otrzymują świadectwo ukończenia gimnazjum z przyuczeniem do wykonywania określonej pracy. Uwaga: ze względu na reformę systemu edukacji nabór w roku szkolnym 2018/2019 będzie prowadzony tylko do klasy III gimnazjum młodzieżowego.

SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH: Czas nauki 1 lub 2 lata w klasach VII i VIII . O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się osoby powyżej 15 roku życia, które legitymują się świadectwem ukończenia minimum szóstej klasy szkoły podstawowej nowego lub starego typu lub (w przypadku przyjęcia do klasy VIII) świadectwem ukończenia II klasy gimnazjum. Absolwenci po zakończeniu nauki otrzymują świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z przyuczeniem do wykonywania określonej pracy.

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA I STOPNIA: Kształcenie w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata. Na lata szkolne 2018/2019, 2019/2020 do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, a od roku szkolnego 2019/2020 rekrutacja uwzględniająca absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej. Uczniowie dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy nie uzyskają promocji do klasy programowo wyższej mogą kontynuować naukę w odpowiedniej klasie branżowej szkoły I stopnia.

FORMA POZASZKOLNA (kursy z nauką zawodu): Oferta skierowana jest do osób, które chcą zdobyć pełne kwalifikacje zawodowe nie uczęszczając do szkół ponadgimnazjalnych. Czas nauki 3 lata . Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest wiek 16 – 18 lat oraz przedłożenie świadectwa ukończenia gimnazjum. Absolwenci po zakończeniu nauki i zdaniu egzaminu otrzymują tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika. Forma pozaszkolna jest równoznaczna z realizowaniem obowiązku nauki do 18 roku życia.

     Uczestnik Ochotniczych Hufców Pracy otrzymuje: pomoc w wyborze zawodu (doradcy zawodowi OHP badają predyspozycje każdej osoby oraz doradzają jej wybór zawodu), pomoc w wyborze pracodawcy oraz przy podpisaniu umowy o pracę (pomiędzy pracodawcą a uczestnikiem OHP) w charakterze młodocianego pracownika, co zapewnia mu miesięczne wynagrodzenie oraz ubezpieczenie, skierowanie do szkoły, w której będzie uzupełniał lub kontynuował teoretyczne kształcenie ogólne i specjalistyczne zawodowe oraz uzyska świadectwo ukończenia szkoły (zawodowa, gimnazjum lub szkoły podstawowej), ofertę zagospodarowania czasu wolnego oraz rozwijania różnych zainteresowań, możliwość bezpłatnego zdobycia dodatkowych kwalifikacji w ramach projektów unijnych (dotyczy także absolwentów), rodzice/opiekunowie uzyskują wsparcie pedagogiczne w opiece i wychowaniu dzieci poprzez objęcie każdego uczestnika opieką wychowawcy.

     Bardzo ważnym elementem naszej działalności jest aktywizacja społeczna młodzieży. Nasza młodzież angażuje się do szeregu przedsięwzięć na rzecz środowiska lokalnego. Pomagamy osobom niepełnosprawnym, dzieciom, bezdomnym zwierzętom, choremu chłopcu. Zrealizowano akcje społeczne m.in.. „Otwarci na potrzeby – otwarci na innych”, „Pomagamy Tymkowi”, „Aktywni – Pozytywni Otwarci”, „Możemy więcej”. Nasz projekt „Aktywni – Pozytywni – Otwarci” zdobył nagrodę główną w ogólnopolskim konkursie „Aktywność – Dobry Wybór”. W rybnickim Hufcu Pracy młodzież ma możliwość skorzystania z szeregu propozycji organizacji wolnego czasu. Są to m.in. zajęcia sportowe (tenis stołowy, siłowanie na rękę, bowling, wędkarstwo, siatkówka, lekkoatletyka, piłka nożna) w ramach działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orzeł”. Działają również koła zainteresowań: piłki nożnej „Gol”, plastyczne „Paleta”, rękodzielnicze „Szpilka”, muzyczne „Akord”.

12-20 HP Rybnik
ul. Rudzka 13 ( Kampus bud. A)
44-200 Rybnik
Tel./Fax.: (32) 423 74 95
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WWW: www.ohprybnik.pl
Komendant: Magdalena Szrek - Moroń

Śląska WK
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31
E-mail: slaska@ohp.pl

 width=240


Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Więcej info