Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCK Częstochowa

0000000125.gif

 

 

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA MIESIĄC MAJ 2019

 

 

Data:               od 04. 05.2019 codziennie od poniedziałku do piątku ( oprócz dni kiedy

                        prowadzone są zajęcia w terenie wg. harmonogramu)

Godzina:          08.00 – 14.00

Adresaci:         Bezrobotni i poszukujący pracy, młodzież ucząca się.

Temat:             Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, informacje o ofertach pracy,
                        przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, badanie predyspozycji zawodowych itp       

Miejsce:           MCK w  Częstochowie           

Rodzaj zajęć:   Indywidualne konsultacje 

 

 

Data:                06.05.2019 r.

Godzina:           9.00       

Adresaci:          Bezrobotni.

Miejsce:            MCK w Częstochowie 

Temat:              Aktywne metody poszukiwania pracy -zasady pisania dok. aplikacyjnych,

                         Zapoznanie z ofertą szkoleniową MCK i formami pomocy świadczonej

                         bezrobotnym.

Rodzaj zajęć:   Grupowe Spotkanie Informacyjne

Realizacja :      Jolanta Pawlik

 

Data:                07.05.2019 r.

Godzina:           9.00       

Adresaci:          Bezrobotni.

Miejsce:            MCK w Częstochowie 

Temat:              Predyspozycje i preferencje zawodowe

Rodzaj zajęć:    GPZ

Realizacja :      Jolanta Pawlik

 

Data:                 08.05.2019 r.

Godzina:            09.00

Adresaci :           Młodzież ucząca się 

Miejsce:             Świetlica -HP w Częstochowie

Temat:                Jak wybrać zawód.

                           Zajęcia kreatywne

Rodzaj zajęć:     Grupowe Spotkanie Informacyjne i konsultacje indywidualne.

Realizacja :        Jolanta Pawlik

 

 

Data:                10.05.2019 r.

Godzina:           09.00       

Adresaci:          Uczący się.

Miejsce:            SOSzW w Częstochowie 

Temat:               Zainteresowania i wybór zawodu

Rodzaj zajęć:    Grupowe Spotkanie Informacyjne.

Realizacja :       Jolanta Pawlik

 

Data:                 14.05.2019 r.

Godzina:            09.00

Adresaci:           Młodzież szkolna

Miejsce:             ZSSB

Temat:               Aktywny na rynku  pracy.

Rodzaj zajęć:    GSI

Realizacja :       Jolanta Pawlik

 

Data:                 12.05.2019 r.

Godzina:            09.00

Adresaci :           Młodzież ucząca się 

Miejsce:             HP w Częstochowie

Temat:                Jak wybrać zawód.

Rodzaj zajęć:     Grupowe Spotkanie Informacyjne i konsultacje indywidualne.

Realizacja :        Jolanta Pawlik

 

Data:                15.05.2019 r.

Godzina:           09.00       

Adresaci:          Bezrobotni.

Miejsce:            MCK w Częstochowie 

Temat:               Aktywne metody poszukiwania pracy – lokalny rynek pracy

                          Formy pomocy świadczone dla bezrobotnych

Rodzaj zajęć:    Grupowe Spotkanie Informacyjne.

Realizacja :       Jolanta Pawlik

 

Data:                16.05.2019 r.

Godzina:           09.00       

Adresaci:          Bezrobotni.

Miejsce:            MCK w Częstochowie 

Temat:               Aktywne metody poszukiwania pracy – lokalny rynek pracy

                          Formy pomocy świadczone dla bezrobotnych

Rodzaj zajęć:    Grupowe Spotkanie Informacyjne.

Realizacja :       Jolanta Pawlik

 

Data:                17.05.2019 r.

Godzina:           09.00       

Adresaci:          Bezrobotni.

Miejsce:            MCK w Częstochowie 

Temat:              Zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych.

Rodzaj zajęć:    Grupowe Spotkanie Informacyjne.

Realizacja :       Jolanta Pawlik

 

Data:                 18.05.2019 r.

Godzina:            09.00

Adresaci:           Bezrobotni

Miejsce:             CEiPM w Częstochowie

Temat:               Aktywne metody poszukiwania pracy -

Rodzaj zajęć:    Porady indywidualne

Realizacja :       Jolanta Pawlik

 

Data:                 22.05.2019 r.

Godzina:           09.00       

Adresaci:          Uczący się.

Miejsce:            SOSzW w Częstochowie 

Temat:              Wybieram zawód – krok po kroku.

Rodzaj zajęć:    Grupowe Spotkanie Informacyjne.

Realizacja :       Jolanta Pawlik

 

Data:                 23.05.2019 r.

Godzina:           09.00       

Adresaci:          Uczący się.

Miejsce:            Targi pracy w Częstochowie 

Temat:               Wybieram zawód – krok po kroku.

Rodzaj zajęć:    Grupowe Spotkanie Informacyjne.

Realizacja :       Jolanta Pawlik

 

Data:                 24.05.2019r.

Godzina:            09.00

Adresaci:           Bezrobotni - osadzeni

Miejsce:             ZK w Lublińcu

Temat:              Aktywne metody poszukiwania pracy .

Rodzaj zajęć:    WAPP

Realizacja :       Jolanta Pawlik

 

Data:                 27.05.2019 r.

Godzina:            09.00

Adresaci:           Bezrobotni - osadzeni

Miejsce:             ZK w Lublińcu

Temat:              Aktywne metody poszukiwania pracy -

Rodzaj zajęć:    WAPP

Realizacja :       Jolanta Pawlik

 

Data:                 28.05.2010 r.

Godzina:            09.00

Adresaci:           Bezrobotni - osadzeni

Miejsce:             ZK w Lublińcu

Temat:               Aktywne metody poszukiwania pracy -

Rodzaj zajęć:     WAPP c.d.

Realizacja :       Jolanta Pawlik

 

Data:                 29.05.2019 r.

Godzina:            09.00

Adresaci:           Bezrobotni - osadzeni

Miejsce:             ZK w Lublińcu

Temat:              Aktywne metody poszukiwania pracy -

Rodzaj zajęć:    WAPP c.d.

Realizacja :       Jolanta Pawlik

 

 

 

 

Sporządziła:  Jolanta Pawlik 

                      26.04.2019 r.

 

 

Śląska WK
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31
E-mail: slaska@ohp.pl

 width=240


Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Więcej info