Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCK Częstochowa

0000000125.gif

 

 

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA MIESIĄC SIERPIEŃ 2017

 

Data:               od 07. 08.2017 codziennie od poniedziałku do piątku ( oprócz dni kiedy

                        prowadzone są zajęcia w terenie wg. harmonogramu)

Godzina:          08.00 – 14.00

Adresaci:         Bezrobotni i poszukujący pracy, młodzież ucząca się.

Temat:             Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, informacje o ofertach pracy,
                        przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, badanie predyspozycji zawodowych itp       

Miejsce:           MCK w  Częstochowie           

Rodzaj zajęć:   Indywidualne konsultacje 

 

 

Data:                08.08.2017 r.

Godzina:           9.00       

Adresaci:          Bezrobotni.

Miejsce:            MCK w Częstochowie 

Temat:              Aktywne metody poszukiwania pracy -zasady pisania dok. aplikacyjnych,

                         Zapoznanie z ofertą szkoleniową MCK i formami pomocy świadczonej

  1.  

Rodzaj zajęć:   Grupowe Spotkanie Informacyjne

Realizacja :      Jolanta Pawlik

 

Data:                09.08.2017 r.

Godzina:           9.00       

Adresaci:          Osadzeni.

Miejsce:            ZK w Lublińcu

Temat:              Predyspozycje i preferencje zawodowe

                          Zajęcia kreatywne

Rodzaj zajęć:    GSI

Realizacja :      Jolanta Pawlik

 

Data:                 17.08.2017 r.

Godzina:            09.00

Adresaci:           Bezrobotni - osadzeni

Miejsce:             ZK w Lublińcu

Temat:              Aktywne metody poszukiwania pracy -

Rodzaj zajęć:    WAPP

Realizacja :       Jolanta Pawlik

 

Data:                 18.08.2017 r.

Godzina:            09.00

Adresaci:           Bezrobotni - osadzeni

Miejsce:             ZK w Lublińcu

Temat:              Aktywne metody poszukiwania pracy -

Rodzaj zajęć:    WAPP

Realizacja :       Jolanta Pawlik

 

Data:                 21.08.2017 r.

Godzina:            09.00

Adresaci:           Bezrobotni - osadzeni

Miejsce:             ZK w Lublińcu

Temat:              Aktywne metody poszukiwania pracy -

Rodzaj zajęć:    WAPP

Realizacja :       Jolanta Pawlik

Data:                22.08.2017 r.

Godzina:           09.00       

Adresaci:          Bezrobotni.

Miejsce:            MCK w Częstochowie 

Temat:               Aktywne metody poszukiwania pracy – lokalny rynek pracy

                          Zasady pisania dokumentów aplikacyjnych

Rodzaj zajęć:    Grupowe Spotkanie Informacyjne.

Realizacja :       Jolanta Pawlik

 

Data:                23.08.2017 r.

Godzina:           09.00       

Adresaci:          Bezrobotni.

Miejsce:            MCK w Częstochowie 

Temat:               Aktywne metody poszukiwania pracy –

                          Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Rodzaj zajęć:    Grupowe Spotkanie Informacyjne.

Realizacja :       Jolanta Pawlik

 

Data:                24.08.2017 r.

Godzina:           09.00       

Adresaci:          Bezrobotni.

Miejsce:            MCK w Częstochowie 

Temat:              Zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych.

Rodzaj zajęć:    Grupowe Spotkanie Informacyjne.

Realizacja :       Jolanta Pawlik

 

Data:                 25.08.2017 r.

Godzina:            09.00

Adresaci:           Bezrobotni - osadzeni

Miejsce:            ZK

Temat:              Aktywne metody poszukiwania pracy -

Rodzaj zajęć:    Porady indywidualne

Realizacja :       Jolanta Pawlik

 

Data:                 28.08.2017 r.

Godzina:            09.00

Adresaci:           Bezrobotni - osadzeni

Miejsce:             ZK w Lublińcu

Temat:              Aktywne metody poszukiwania pracy -

Rodzaj zajęć:    WAPP

Realizacja :       Jolanta Pawlik

 

Data:                 29.08.2017 r.

Godzina:            09.00

Adresaci:           Bezrobotni - osadzeni

Miejsce:             ZK w Lublińcu

Temat:              Aktywne metody poszukiwania pracy -

Rodzaj zajęć:    WAPP c.d.

Realizacja :       Jolanta Pawlik

 

 

Śląska WK
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31
E-mail: slaska@ohp.pl


Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Więcej info