Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCK Lubliniec

0000000125.gif

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA MIESIĄC  STYCZEŃ 2020       

 

Data:               od 02. 01.2020 codziennie od poniedziałku do piątku ( oprócz dni kiedy

                        prowadzone są zajęcia w terenie wg. harmonogramu)

Godzina:          08:00 – 14:00

Adresaci:         Bezrobotni i poszukujący pracy, młodzież ucząca się.

Temat:             Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,

                         badanie predyspozycji zawodowych itp       

Miejsce:           CEiPM w  Częstochowie           

Rodzaj zajęć:   Indywidualne konsultacje 

 

Data:                03.01.2020 r.

Godzina:           8:00       

Adresaci:          Młodzież OHP

Miejsce:            OSiW ul. Tkacka

Temat:              Wizyta monitorująca u pracodawcy.

Rodzaj zajęć:    Konsultacje indywidualne.

Realizacja :       Jolanta Pawlik

 

Data:                 07.01.2020 r.

Godzina:            8:00       

Adresaci:           Bezrobotni - osadzeni.

Miejsce:             Zakład Karny w Herbach

Temat:               Jestem aktywny na rynku pracy

Rodzaj zajęć:     WAPP .  Grupowe Porady Zawodowe

Realizacja :       Jolanta Pawlik

 

Data :              07.01.2020

Godziny zajęć :  9:30-11:00

Miejscowość : Lubliniec

Miejsce :          MCK

Adresaci :         Młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania: Jestem aktywny i przedsiębiorczy na rynku pracy

Rodzaj usługi :    informacja grupowa

Prowadzący:   Anna Weber

 

Data:                 08.01.2020 r.

Godzina:            8:00       

Adresaci:           Pracodawcy i młodzież OHP

Miejsce:            Myszków

Rodzaj zajęć:    Wizyta monitorująca u pracodawców

                          Konsultacje indywidualne.

Realizacja :       Jolanta Pawlik

 

Data:                 09.01.2020 r.

Godzina:            8:00       

Adresaci:           Bezrobotni - osadzeni.

Miejsce:            Zakład Karny w Herbach

Temat:              Jestem aktywny na rynku pracy

Rodzaj zajęć:    WAPP .  Grupowe Porady Zawodowe

Realizacja :       Jolanta Pawlik

 

Data:                10.01.2020 r.

Godzina:            8:00       

Adresaci:           Bezrobotni - osadzeni.

Miejsce:            Zakład Karny w Herbach

Temat:              Jestem aktywny na rynku pracy

Rodzaj zajęć:    WAPP .  Grupowe Porady Zawodowe

Realizacja :       Jolanta Pawlik

 

Data:                13.01.2020 r.

Godzina:            8:00       

Adresaci:           Bezrobotni - osadzeni.

Miejsce:            Zakład Karny w Herbach

Temat:              Jestem aktywny na rynku pracy

Rodzaj zajęć:    WAPP .  Grupowe Porady Zawodowe

Realizacja :       Jolanta Pawlik

 

Data:               14.01.2020 r.

Godzina:           8:00       

Adresaci:          Bezrobotni - osadzeni.

Miejsce:            Zakład Karny w Lublińcu

Temat:               Jestem aktywny na rynku pracy

Rodzaj zajęć:    WAPP .  Grupowe Porady Zawodowe

Realizacja :       Jolanta Pawlik

 

Data:                15.01.2020 r

Godzina:            8:00       

Adresaci:           Pracodawcy.

Miejsce:            Myszków

Rodzaj zajęć:    Wizyta monitorująca u pracodawców

Realizacja :       Jolanta Pawlik

 

Data:                16.01.2020 r.

Godzina:           8:00       

Adresaci:          Bezrobotni - osadzeni.

Miejsce:            Zakład Karny w Lublińcu

Temat:               Jestem aktywny na rynku pracy

Rodzaj zajęć:    WAPP .  Grupowe Porady Zawodowe

Realizacja :       Jolanta Pawlik

 

Data:                 17.01.2020 r.

Godzina:           8:00       

Adresaci:          Bezrobotni - osadzeni.

Miejsce:            Zakład Karny w Lublińcu

Temat:               Jestem aktywny na rynku pracy

Rodzaj zajęć:    WAPP .  Grupowe Porady Zawodowe

Realizacja :       Jolanta Pawlik

 

Data:                20.01.2020 r.

Godzina:           8:00       

Adresaci:          Młodzież OHP

Miejsce:           CEiPM w Cz-wie

Temat:              Jestem aktywny na rynku pracy

Rodzaj zajęć:    Indywidualne Porady Zawodowe

Realizacja :       Jolanta Pawlik

 

Data:                 21.01.2020 r.

Godzina:            09:00

Adresaci:           Młodzież OHP

Miejsce:            CEiPM w Cz-wie

Temat:              Jestem aktywny na rynku pracy

Rodzaj zajęć:    Indywidualne Porady Zawodowe

Realizacja :       Jolanta Pawlik

 

Data:                22.01.2020 r.

Godzina:           09:00

Adresaci:          Młodzież OHP

Miejsce:           CEiPM w Cz-wie

Temat:              Jestem aktywny na rynku pracy

Rodzaj zajęć:    Indywidualne Porady Zawodowe

Realizacja :       Jolanta Pawlik

 

Data :     22.01.2020 

Godziny zajęć :  10:00-14:30

Miejscowość : Herby

Miejsce :          Zakład Karny

Adresaci :         Młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania:  Metody szukania pracy.

Rodzaj usługi  :    porada grupowa  

Prowadzący:   Anna Weber

       

Data :     23.01.2020

Godziny zajęć :  10:00-14:30

Miejscowość :  Herby

Miejsce : Zakład Karny

Adresaci :   Młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania  : Jestem aktywny i przedsiębiorczy na rynku pracy

 Rodzaj usługi  :    porada grupowa  

Prowadzący:   Anna Weber

 

Data:                27.01.2020 r.

Godzina:            09:00

Adresaci:           Młodzież OHP

Miejsce:             Zawiercie -Miejsca praktyk

Temat:               Aktywny na rynku pracy

Rodzaj zajęć:    Monitorowanie przebiegu praktycznej nauki zawodu.

Realizacja :       Jolanta Pawlik

 

Data:                29.01.2020 r.

Godzina:            09:00

Adresaci:           Młodzież OHP

Miejsce:            Częstochowa -Miejsca praktyk

Temat:               Aktywny na rynku pracy

Rodzaj zajęć:    Monitorowanie przebiegu praktycznej nauki zawodu.

Realizacja :       Jolanta Pawlik

 

Data :     29.01.2020 

Godziny zajęć :  10:00-11:30

Miejscowość : Lubliniec

Miejsce : Szkoła Podstawowa

Adresaci :   Młodzież ucząca się

Temat spotkania  : Bądź przedsiębiorczy – kreowanie postawy przedsiębiorczej

 Rodzaj usługi  :    informacja grupowa

Prowadzący:   Anna Weber

 

 

Data:                30.01.2020 r.

Godzina:            09:00

Adresaci:           Młodzież OHP

Miejsce:             Żarki –Miejsce praktyk

Temat:               Aktywny na rynku pracy

Rodzaj zajęć:    Monitorowanie przebiegu praktycznej nauki zawodu.

Realizacja :       Jolanta Pawlik

 

Data :     30.01.2020

Godziny zajęć :  10:50-12:30

Miejscowość : Lubliniec

Miejsce : MCK

Adresaci :   Młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania  : Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

 Rodzaj usługi  :    informacja grupowa

Prowadzący:   Anna Weber

 

Sporządziła:  Anna Weber, Jolanta Pawlik 

                      30.12.2019 r

 

 

Śląska WK
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31
E-mail: slaska@ohp.pl

 width=240


Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Więcej info