Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Oferty Pracy

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowiska:

 1. Pośrednik pracy w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Tarnowskich Górach.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • pozyskiwanie ofert pracy,
 • prowadzenie banku danych o pracodawcach,
 • udzielanie pomocy w doborze odpowiedniej oferty pracy,
 • kierowanie do pracy,
 • udzielanie pomocy pracodawcy w doborze pracownika odpowiadającego ofercie pracy,
 • organizowanie giełd pracy i targów pracy,
 • organizowanie innych przedsięwzięć umożliwiających kontakty poszukującego pracy,
  z pracodawcami,
 • realizacja innych przedsięwzięć dotyczących pośrednictwa pracy dla uczestników OHP, młodzieży i dorosłych ze społeczności lokalnej.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagania dodatkowe:

 • Dyspozycyjność.
 • Otwartość i kreatywność.
 • Umiejętność pracy z młodzież oraz osobami poszukującymi pracy.
 • Obsługa komputera.
 • Mile widziane  doświadczenie w prowadzeniu pośrednictwa pracy.

Warunki pracy:

 • Umowa o pracę na czas określony – na zastępstwo.
 • Pełny wymiar czasu pracy.
 • Warunki płacy ok. 2 000,00 zł wynagrodzenie zasadnicze (brutto) + dodatek stażowy
  od 5 – 20 %.
 • Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych
  i szkodliwych warunków pracy.
 • Miejsce świadczenia pracy: siedziba  Punktu Pośrednictwa Pracy w Tarnowskich Górach, ul. Karola Miarki 20

 

 1. Doradca zawodowy w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP
  w Świętochłowicach.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Działania w ramach usługi poradnictwa zawodowego i nauki aktywnego poszukiwania pracy,
 • promowanie i przybliżanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem oraz umiejętnością kierowania i kreowania własnej przyszłości zawodowej oraz postaw przedsiębiorczości,
 • pomoc w identyfikacji zasobów młodego człowieka istotnych dla jego funkcjonowania zawodowego,
 • projektowanie indywidualnych planów działania,
 • udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o możliwości kształcenia, szkolenia, w poszukiwanych zawodach na lokalnym rynku pracy,
 • przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz
  z klientem Portfolio Indywidualnego Projektu Karier,
 • organizowanie i prowadzenie warsztatów z zakresu poradnictwa zawodowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (doradztwo zawodowe)
 • Umiejętność pracy z grupami młodzieży i osobami poszukującymi pracy.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagania dodatkowe:

 • Dyspozycyjność.
 • obsługa komputera.
 • Otwartość i kreatywność.

Warunki pracy:

 • Pełny wymiar czasu pracy.
 • Umowa o pracę na okres próbny.
 • Warunki płacy ok. 2 000,00 zł wynagrodzenie zasadnicze (brutto) + dodatek stażowy od 5 – 20 %.
 • Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych
  i szkodliwych warunków pracy.
 • Miejsce świadczenia pracy: siedziba  Młodzieżowego Centrum Kariery
  w Świętochłowicach, ul. Sądowa 1

 Wymagania dodatkowe:

 • Dyspozycyjność.
 • Otwartość i kreatywność.
 • Umiejętność pracy z młodzieżą.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • List motywacyjny oraz CV.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (potwierdzone za zgodność z oryginałem własnym podpisem).
 • Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu (potwierdzone za zgodność
  z oryginałem własnym podpisem; zatrudnienie wyłącznie w ramach stosunku pracy).
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji.
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystania z pełni praw publicznych

Termin składania dokumentów:

 Od  19 kwietnia 2017 r. do 27 kwietnia 2017 r.

 Miejsce składania dokumentów:

 Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Katowice 40-950, Plac Grunwaldzki 8 – 10,   ( parter , pokój Nr 43) – Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko pośrednika pracy” lub „Konkurs na stanowisko doradcy zawodowego”. Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Centrum Edukacji
i Pracy Młodzieży w Katowicach, tel: 32 209-08-59.

 Dodatkowe informacje:

Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

      Zastrzega się możliwość kontaktowania się z wybranymi osobami. Kandydaci zakwalifikowani
      do dalszej  procedury naboru zostaną poinformowani telefonicznie.

 

 

 

 

Śląska WK
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31
E-mail: slaska@ohp.pl


Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Więcej info