Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Oferty Pracy

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach 

poszukuje kandydatów na stanowiska:

 

 

Wychowawcy w podległej jednostce opiekuńczo-wychowawczej na terenie miasta: Sosnowiec

 Ilość wolnych miejsc pracy: 2

                 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Organizowanie i realizowanie różnych form pracy wychowawczej (programów wychowawczych, grup wsparcia, zajęć zespołowych i indywidualnych) oraz aktywnych form spędzania czasu wolnego (imprez, zajęć klubowych i warsztatowych, kół zainteresowań).
 • Realizowanie zadań doskonalących pracę wychowawczą z podległą grupą wychowawczą
  w zakresie: troski o  właściwy stosunek uczestnika do nauki i pracy. Troski o wychowanie moralno-społeczne uczestników, współpracy z rodzicami lub opiekunami prawnymi, dbanie
   o higienę zdrowotną uczestników, pomocy w samorealizacji, wdrażania do poszanowania tradycji i wartości edukacyjnych.
 • Kreowanie sytuacji, które pozwolą wychowankowi podnieść swoją samoocenę
  i rzetelnie ją sformułować.
 • Wypracowywanie u wychowanków umiejętności komunikowania o trudnych sytuacjach, problemach i wpajanie im właściwego sposobu reagowania na nie.
 • Analizowanie, na bieżąco, efektów pracy wychowawczej oraz sytuacji edukacyjnej
  i zawodowej uczestników, w tym postępów w nauce oraz frekwencji na zajęciach szkolnych.
 • Podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, rozpoznawanie potrzeb i problemów podległych uczestników, ich predyspozycji i zainteresowań.
 • Dbanie o warunki realizacji nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
 • Organizowanie czasu wolnego uczestnikom i stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań.
 • Prowadzenie grupy wychowawczej oraz dokumentacji pedagogicznej w zakresie realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Minimum roczny staż pracy.
 • Wykształcenie wyższe pedagogiczne.
 • Posiadanie predyspozycji do pracy z młodzieżą.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 Wymagania dodatkowe:

 • Dyspozycyjność.
 • Otwartość i kreatywność.
 • Umiejętność pracy z młodzieżą.

Warunki pracy:

 • Wymiar czasu pracy: pełny, ½ et..
 • Uprawnienia urlopowe wg ustawy „Karta Nauczyciela”.
 • Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych
  i szkodliwych warunków pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • List motywacyjny oraz CV.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (potwierdzone
  za zgodność z oryginałem własnym podpisem).
 • Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu (potwierdzone za zgodność
  z oryginałem własnym podpisem; zatrudnienie wyłącznie w ramach stosunku pracy).
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystania z pełni praw publicznych.

 Termin składania dokumentów:

 Od 28 września  do 10 października 2017 r.

 Miejsce składania dokumentów:

 12- 35 Hufiec Pracy w Sosnowcu, ul. Sienkiewicza 25, IV piętro, tel. kontaktowy: 32 26-60-438 

 

Pośrednik pracy- stażysta w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Zabrzu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • pozyskiwanie ofert pracy,
 • prowadzenie banku danych o pracodawcach,
 • udzielanie pomocy w doborze odpowiedniej oferty pracy,
 • kierowanie do pracy,
 • udzielanie pomocy pracodawcy w doborze pracownika odpowiadającego ofercie pracy,
 • organizowanie giełd pracy i targów pracy,
 • organizowanie innych przedsięwzięć umożliwiających kontakty poszukującego pracy, z pracodawcami,
 • realizacja innych przedsięwzięć dotyczących pośrednictwa pracy dla uczestników OHP, młodzieży i dorosłych ze społeczności lokalnej.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagania dodatkowe:

 • Dyspozycyjność.
 • Otwartość i kreatywność.
 • Umiejętność pracy z młodzież oraz osobami poszukującymi pracy.
 • Obsługa komputera.
 • Mile widziane  doświadczenie w prowadzeniu pośrednictwa pracy.

Warunki pracy:

 • Umowa o pracę na czas określony.
 • Pełny wymiar czasu pracy.
 • Warunki płacy ok. 2 050,00 zł wynagrodzenie zasadnicze (brutto) + dodatek stażowy od 5 – 20 %.
 • Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych
  i szkodliwych warunków pracy.
 • Miejsce świadczenia pracy: siedziba  Punktu Pośrednictwa Pracy w Zabrzu , ul. 1-go Maja 12

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • List motywacyjny oraz CV.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (potwierdzone za zgodność z oryginałem własnym podpisem).
 • Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu (potwierdzone za zgodność
  z oryginałem własnym podpisem; zatrudnienie wyłącznie w ramach stosunku pracy).
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystania z pełni praw publicznych

Termin składania dokumentów:

 Od  26 września  2017 r. do 13 października  2017 r.

 Miejsce składania dokumentów:

 Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Katowice 40-950, Plac Grunwaldzki 8 – 10,   ( parter , pokój Nr 43) – oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko pośrednika pracy” . Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach, tel. : 32 209-08-59.

 Inne informacje:

Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się możliwość kontaktowania się z wybranymi osobami.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszej  procedury naboru zostaną poinformowani telefonicznie.

 

 

 

 

 

 

Śląska WK
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31
E-mail: slaska@ohp.pl

 width=240


Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Więcej info