Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Nasza Przyszłość

„Nasza przyszłość”

Projekt systemowy „Nasza przyszłość” realizowany był przez Śląską WK OHP od maja do października 2009 r. w ramach PO KL Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 1.3.3 Ochotnicze Hufce Pracy. Wsparciem zostały objęte osoby w wieku 15-18 lat nie będące uczestnikami OHP, mające orzeczenie sądu rodzinnego o nadzorze kuratorskim za uchylanie się od realizacji obowiązku szkolnego, bądź popełnione wykroczenie więcej niż jeden raz. Śląska  WK zrekrutowała trzy grupy projektowe po 15 osób każda – w OSiW w Dąbrowie Górniczej, HP w Sosnowcu i HP Rybniku . W 45-osobowej grupie projektu było 16 dziewcząt i 29 chłopców. Projekt ukończyli wszyscy beneficjenci. W ramach projektu Śląska WK zorganizowała zajęcia wprowadzające, wyjazdy na obozy terapeutyczne i zajęcia podsumowujące (superwizyjne) dla grup w Wiśle oraz obóz terapeutyczny w OSiW w Dąbrowie Górniczej dla trzech grup projektowych zrekrutowanych przez Lubuską WK.

W trakcie zajęć wprowadzających (dla grupy z HP w Sosnowcu, HP w Rybniku i OSiW w Dąbrowie Górniczej)  odbyły się zajęcia integracyjne i warsztaty motywacyjno-aktywizujące oraz indywidualne rozmowy z psychologiem. Na obóz terapeutyczny grupa 45 osobowa  ze  Śląskiej WK wyjechała do OSiW w Iwoniczu. Na obóz w OSiW w Dąbrowie Górniczej  (3-23 sierpnia) przyjechało 45 osób (trzy grupy projektowe zrekrutowane przez Lubuską WK ; z HP w Zarkach, OSiW w Międzyrzeczu, HP z Zielonej Góry. Podczas obozu młodzież uczestniczyła w zajęciach socjoterapeutycznych i warsztatach profilaktycznych, kursie przedsiębiorczości, zajęciach korekcyjno-wyrównawczych, komputerowych i rekreacyjno-edukacyjnych. Obóz ukończyło 43 uczestników.

Na spotkaniu superwizyjnym dla  grup z Śląskiej WK w Wiśle  (18-20 września 2009 r. w OSiW Wiśle) odbyły się zajęcia terapeutyczne, rekreacyjne i ewaluacyjne – podsumowujące udział młodzieży w projekcie. W ramach całego projektu z młodzieżą pracowali psychologowie terapeuci, wychowawcy OHP, nauczyciele przedmiotów szkolnych, doradcy zawodowi i instruktorzy zajęć komputerowych. Z grupy zorganizowanej przez Śląską WK aż 31 uczestników w roku szkolnym 2009/2010 zostało uczestnikami OHP.

pokl.jpg

 

 

Śląska WK
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31
E-mail: slaska@ohp.pl

 width=240


Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Więcej info