Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Nasza Przyszłość 2

„Nasza przyszłość 2”

Śląska Wojewódzka Komenda OHP w Katowicach zrealizowała projekt „Nasza przyszłość 2”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt adresowany był  do młodzieży w wieku 15-17 lat  która wychowywała  się w rodzinach problemowych, ubogich, wielodzietnych, niepełnych, objętych z powodu swojej niewydolności  wychowawczej nadzorem kuratora rodzinnego. Ponadto młodzież ta  wykazywała negatywizm szkolny i była zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, a także sprawiała trudności wychowawcze. Projekt realizowany był w 4 jednostkach organizacyjnych; 12-20 HP Rybnik – 10 osób, 12-21 ŚHP Bielsko – Biała - 10 osób, OSiW Dąbrowa Górnicza - Łosień 10 osób, 12-35 HP Sosnowiec -10 osób.

Celem głównym projektu było niwelowanie zaniedbań edukacyjnych, ułatwienie dostępu do usług rynku pracy oraz wzrost kompetencji społecznych. poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia edukacyjno-wychowawczego. 

Projekt składał się z kilku modułów:

  1. Modułedukacyjny (m.in. zajęcia motywacyjno- aktywizujące, wyrównawcze z dwu wybranych przedmiotów, kurs komputerowy);
  2. Moduł socjoterapeutyczny(warsztaty socjoterapeutyczne);
  3. Moduł zawodowy(planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej);
  4. Moduł rekreacyjno - edukacyjny(zajęcia w kołach zainteresowań);
  5. Obóz socjoterapeutyczny(zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty technik relaksacyjnych, kurs pierwszej pomocy, zajęcia rekreacyjno-edukacyjne).

Projekt ukończyło 40 uczestników.

pokl.jpg

 

 

Śląska WK
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31
E-mail: slaska@ohp.pl

 width=240


Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Więcej info