Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Nowoczesne Kompetencje Kadry Ochotniczych Hufców Pracy

"Nowoczesne Kompetencje Kadry Ochotniczych Hufców Pracy"

Od dnia 1 czerwca do 15 grudnia 2010 roku Śląska WK OHP realizowała projekt Nowoczesne Kompetencje Kadry Ochotniczych Hufców Pracy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – POKL Priorytet I działanie 1.3.

Celem głównym projektu było zdobycie przez kadrę OHP nowych umiejętności i kompetencji, podwyższenie jakości usług, jakie OHP oferuje młodzieży, wzmocnienie efektywności pracy i prowadzonych działań. W ramach projektu wsparciem objęto pracowników pracujących bezpośrednio z młodzieżą, pedagogów, psychologów, wychowawców, kierowników internatu, liderów klubu racy, pośredników pracy, doradców zawodowych. Przeszkolone zostały również osoby zajmujące się międzynarodową wymianą młodzieży, pracownik kadr, księgowości, logistyki, kontroli wewnętrznej, koordynator ds. planowani i sprawozdawczości.

Całość cyklu szkoleniowego podzielona była na cztery moduły:

- „Edukacja i wychowanie" – w którym zrealizowano szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, trening zastępowania agresji, mediacje i negocjacje w procesie rozwiązywania problemów wychowawczych z młodzieżą.

-  „Rynek pracy” dotyczył szkoleń z zakresu nowego podręcznika klubu pracy, doskonalenia jakości pracy w pośrednictwie pracy – trening skutecznych metod komunikacji z klientem, oraz metodologii nauki przedsiębiorczości – techniki prowadzenia zajęć z klientem.

- „Projektów europejskich i międzynarodowej wymiany młodzieży”.

- „Ogólnym” odbyły się szkolenia: „Zarządzane czasem”, „Procedury realizacji kontroli zarządczej”, „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Zasady planowania oraz tworzenia budżetu zadaniowego”, „Metody rekrutacji i selekcji pracowników”.

Ponadto oprócz szkoleń modułowych kadra podniosła swoje kwalifikacje w zakresie znajomości języka angielskiego i niemieckiego. Zajęcia prowadzone były w pięciu grupach, w wymiarze 80 godzin na osobę i dostosowane do poziomu wiedzy uczestników. Na zakończenie został przeprowadzony sprawdzian umiejętności. Uczestnicy otrzymali certyfikaty i zaświadczenia o ukończeniu kursu językowego.

W ramach projektu pracownicy ŚWK OHP uczestniczyli w wizytach studyjnych w Holandii, Finlandii i Szkocji. Celem podjętego działania było nabycie przez kadrę OHP wiedzy z zakresu nowatorskich rozwiązań dotyczących pracy z młodzieżą zagrożoną marginalizacją, stosowanych w instytucjach o podobnym profilu działalności.

pokl.jpg

 

 

 

Śląska WK
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31
E-mail: slaska@ohp.pl

 width=240


Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Więcej info