Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Od szkolenia do zatrudnienia 2.0

Ochotnicze Hufce Pracy kontynuują w 2019 r. realizację  projektu w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” – „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” jest realizowany w sześciu województwach: mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim i wielkopolskim, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 TERMIN ZAKOŃCZENIA PROJEKTU: 31 października 2019 r.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 18-24 lat z grupy NEET (osoby niezatrudnione, niekształcące się i nieszkolące – „not in employment, education or training).

Projekt zakłada umożliwienie startu zawodowego osobom w wieku 18-24 lata, które wskutek niekorzystnych okoliczności środowiskowych, rodzinnych bądź osobistych wymagają profesjonalnych i kompleksowych działań pomocowych o charakterze edukacyjno-wychowawczym, mających na celu uzyskanie kwalifikacji, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia i usamodzielnienie się. Wsparcie zostanie zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji potencjalnego uczestnika projektów.

Projekty przewidują również udział osób niepełnosprawnych jako tych, które mają największe trudności z wejściem lub utrzymaniem się na lokalnym rynku pracy.

Młodzież biorąca udział w projektach uzyska, podwyższy lub zmieni kwalifikacje zawodowe. Nastąpi u niej także wzrost kompetencji ogólnych oraz umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji. Zostanie jej stworzona możliwość nabycia umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego w ramach staży zawodowych oraz zdobycia wiedzy w zakresie technik i metod poszukiwania pracy.

W ramach projektu w 2019 r. młodzież będzie mogła uczestniczyć w:

  • indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym,
  • warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,
  • kursach zawodowych (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną), uzupełnionych o różnego rodzaju szkolenia ogólnorozwojowe (m.in. językowe, komputerowe, prawa jazdy).
  • warsztatach kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty,
  • stażach zawodowych (wraz ze stypendium i refundacją kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną),
  • indywidualnym pośrednictwie pracy/pośrednictwie w zakresie organizacji staży zawodowych.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY..

W 2019 r. projekty są realizowane w ponad 140 jednostkach organizacyjnych OHP na terenie całego kraju, w tym m.in. w centrach edukacji i pracy młodzieży, centrach kształcenia i wychowania, młodzieżowych centrach kariery, punktach pośrednictwa pracy, ośrodkach szkolenia zawodowego, środowiskowych hufcach pracy, hufcach pracy, ośrodkach szkolenia i wychowania.

 Dofinansowanie projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”: 18 150 165,38 zł

 LICZBA UCZESTNIKÓW PROJEKTU W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM: 130 osób

 PROFIL UCZESTNIKÓW:

Osoby w wieku 18-24 lata (ukończony 18 rok życia i nieukończony 25 rok życia), niepracujące i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, które w ciągu 4 tygodni przed zgłoszeniem do projektu nie uczyły się, nie szkoliły i nie pracowały, posiadające niskie kwalifikacje zawodowe (lub żadnych) albo kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy, zamieszkujące w województwie śląskim, mazowieckim, podlaskim, pomorskim, wielkopolskim lub opolskim.

 RELACJA Z PRZEBIEGU PROJEKTU:

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU 

DORADZTWO INDYWIDUALNE W RAMACH PROJEKTU 

DORADZTWO ZAWODOWE W RYBNIKU 

DORADZTWO PROJEKTOWE W ŻORACH

WARSZTATY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA EFS W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

KREATYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES ZAWODOWY

ZAJĘCIA GRUPOWE W RAMACH PROJEKTU OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA EFS

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ Z POŚREDNICTWA PRACY W PROJEKCIE OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA W KATOWICACH

SIŁA PIERWSZEGO WRAŻENIA

POŚREDNICTWO PRACY W JASTRZĘBIU ZDROJU 

OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA RELACJA Z RYBNIKA

METAMORFOZY W JAWORZNIE

KURS KRAWIECKI W BIELSKU-BIAŁEJ

OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - KURS MAGAZYNIERA W BIELSKU-BIAŁEJ

OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - SPAWACZ W SKOCZOWIE

METAMORFOZY W PROJEKCIE

KURS „SPAWACZ MAG” W RAMACH PROJEKTU

CZĘSTOCHOWA –ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU EFS „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA”

KURSY ZAWODOWE W ŻYWCU

KURS „SPAWACZ MAG” W CZĘSTOCHOWIE

KURSY ZAWODOWE W CEiPM W CZĘSTOCHOWIE

„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA –EFS”

KURS PROGRAMISTY KATOWICE

PROJEKT OSDZ W RYBNIKU - KURSY ZAKOŃCZONE STAŻE ROZPOCZĘTE

„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA –EFS” W OHP CEiPM W CZĘSTOCHOWIE

STAŻE ZAWODOWE W SOSNOWCU

STAŻE ZAWODOWE W JAWORZNIE

CEiPM W CZĘSTOCHOWIE W TRAKCIE REALIZACJI STAŻY W PROJEKCIE „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-EFS”

STAŻE Z PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA” W ŻYWCU

PROJEKT OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA W RYBNIKU – CZAS NA EGZAMINY

ŚWIĄTECZNE ZAKOŃCZENIE PROJEKTU W RYBNIKU

EFEKT PLUS AKTYWIZACJI MŁODZIEŻY

 

 MIEJSCA REALIZACJI PROJEKTU W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM: 

 

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA

Liczba osób do zrekrutowania

ADRES JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ, dane kontaktowe

 Imię i nazwisko koordynatora lokalnego, dane kontaktowe

1

Punkt Pośrednictwa Pracy w Żorach

10

os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory,  tel./fax. (32) 435 51 14, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Anna Stokłosa, tel. (32) 209 08 59

2

Młodzieżowe Centrum Kariery w Katowicach

10

Plac Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice,  tel. (32) 330-37-87, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Stokłosa, tel. (32) 209 08 59

3

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie

20

Al. Niepodległości 20/22, 42-200 Częstochowa,  tel. (34) 363 30 58 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Halina Pierzyńska, tel. (34) 363 30 58

4

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bielsku-Białej

20

ul. Kosynierów 20, 43-300 Bielsko-Biała tel. (33) 822 04 34 lub (33) 822 15 25, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Maria Stachowiak,  tel.  (33) 822 04 34 lub (33) 822 15 25 

5

12-1 HP w Siemianowicach Śląskich

10

ul. Budryka 2, 41-103 Siemianowice Śląskie,  tel. 515 285 708, (32) 229 46 80 – Szkoła,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 Anna Schackemy, tel. 515 285 708

6

12-17 HP w Jaworznie

10

ul. Inwalidów Wojennych 16, 43-600 Jaworzno,  tel./fax.: (32) 660 00 33, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Bożena Banasik, tel. (32) 660 00 33

7

12-20 HP w Rybniku

10

ul. Rudzka 13, 44-200 Rybnik, tel./fax.: (32) 423 74 95, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Magdalena Szrek-Moroń, tel. (32) 423 74 95

8

12-25 HP w Żywcu

10

ul. Słowackiego 2, 34-300 Żywiec,  tel.: (33) 861 02 55, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Daniel Orlewski, tel. (33) 861 02 55

9

12-35 HP w Sosnowcu

10

ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec, tel. (32) 266 04 38, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Ewelina Borowiec, tel. (32) 266 04

10

12-29 ŚHP w Częstochowie

10

ul. Tkacka 5A, 42-200 Częstochowa,  tel. (34) 389 25 88, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Halina Konefał, tel. (34) 389 25 88

11

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Dąbrowie Górniczej

10

ul. Ząbkowicka 44, 42-523 Dąbrowa Górnicza,  tel.: (32) 268 07 64, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Barbara Wojciechowska, tel. (32) 268 07 64

 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM:

Wskaźniki produktu 

Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie

130

Wskaźniki rezultatu

Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu

39

Odsetek osób z niepełnosprawnościami, które podejmą zatrudnienie po opuszczeniu programu

17%

Odsetek osób o niskich kwalifikacjach, które podejmą zatrudnienie po opuszczeniu programu (wskaźnik efektywności zatrudnieniowej)

48%

Odsetek pozostałych osób, które podejmą zatrudnienie po opuszczeniu programu (wskaźnik efektywności zatrudnieniowej)

43%

 
HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU NA KWIECIEŃ 2019 
HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU NA MAJ 2019 
HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU NA CZERWIEC 2019 
HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU NA LIPIEC 2019 
HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU NA SIERPIEŃ 2019
HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU NA WRZESIEŃ 2019 
HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU NA PAŹDZIERNIK 2019
HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU NA LISTOPAD 2019

Śląska WK
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31
E-mail: slaska@ohp.pl

 width=240


Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Więcej info