Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

OHP jako realizator usług rynku pracy

"OHP jako realizator usług rynku pracy"

Od 1 maja 2009 r. do końca czerwca 2014 r. Śląska Wojewódzka Komenda OHP realizowała ogólnopolski projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet I Działanie 1.3. Na terenie całego kraju utworzono sieć działających komplementarnie Młodzieżowych Centrów Kariery (MCK), Punktów Pośrednictwa Pracy (PPP) i Ośrodków Szkolenia Zawodowego (OSZ EFS), co przyniosło skutek w postaci wydatnego zwiększenia dostępu młodzieży do usług z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy oraz szkoleń.

W ramach projektu w strukturach Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP utworzono 22 nowe jednostki organizacyjne, w tym 12 Młodzieżowych Centrów Kariery, 7 Punktów Pośrednictwa Pracy oraz 3 Ośrodki Szkolenia Zawodowego EFS:

- 2009: MCK w Ujsołach, MCK w Ślemieniu, MCK w Węgierskiej Górce, PPP w Cieszynie, PPP w Skoczowie;
- 2010: PPP w Myszkowie, PPP w Czerwionce-Leszczynach, MCK w Kłobucku;
- 2011: PPP w Jaworznie, PPP w Wodzisławiu Śląskim, PPP w Radlinie, MCK w Pszowie, MCK w Jeleśni;
- 2012: MCK w Mikołowie, MCK w Czeladzi, MCK w Jaworznie, MCK w Świętochłowicach, MCK w Zawierciu;
- 2013: OSZ EFS w Wodzisławiu Śląskim, OSZ EFS w Cieszynie, OSZ EFS w Częstochowie. 

Z usług ww. jednostek skorzystało kilka tysięcy beneficjentów ostatecznych, spośród osób, których profil edukacyjno - społeczno - zawodowy opisano następująco:

- osoby bezrobotne lub poszukujące pracy o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i kwalifikacji/bez kwalifikacji, wymagające wsparcia na rynku pracy,
- uczniowie, absolwenci przygotowujący się do wejścia na rynek pracy potrzebujący wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń,
- osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, zaniedbane wychowawczo o zmniejszonych szansach życiowych, pochodzące ze środowisk niedostosowanych społecznie,
- osoby mające problemy dotyczące prawidłowego funkcjonowania w sferze edukacyjno-zawodowej (zwłaszcza wśród młodzieży należącej do tzw. grup szczególnego ryzyka),
- osoby mające utrudniony dostęp do usług i informacji o usługach rynku pracy: poradnictwie edukacyjno-zawodowym i informacji edukacyjno-zawodowej, planowaniu kariery, pośrednictwie i ofertach pracy, wymaganiach pracodawców i szkoleniach zawodowych,
- osoby nieposiadające informacji na temat przedsiębiorczości i rynku pracy, które nie nabyły umiejętności planowania kariery i własnego rozwoju zawodowego oraz umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
- osoby wykazujące trudności w dokonywaniu wyborów edukacyjno-zawodowych.

Oferowano:

- aktywizujące warsztaty grupowego poradnictwa zawodowego,
- spotkania informacyjne,
- objęcie pomocą w ramach Indywidualnego Planu Działania,
- wsparcie przy poszukiwaniu pracy/stażu/praktyki/wolontariatu,
- doradztwo w zakresie poznawania własnych predyspozycji zawodowych i wyboru ścieżki kariery, tworzenia listu motywacyjnego i CV, przygotowania się rozmowy kwalifikacyjnej, prawa pracy i wszystkiego, co dotyczy wkraczania na i poruszania się po rynku pracy,
- kompleksowe pośrednictwo pracy,
- szkolenia zawodowe.

Kadra projektu corocznie poszerzała i aktualizowała swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach wstępnych oraz doskonalących.

Jednostki – MCK, PPP i OSZ EFS – powstały w wyniku wieloletnich porozumień podpisanych z samorządami i innymi podmiotami rekomendowanymi przez samorządy. Partnerzy, w odpowiedzi na bieżące potrzeby społeczne, udostępnili pomieszczenia na prowadzenie lokalnej działalności jednostek Ochotniczych Hufców Pracy. Od 1 lipca 2014 r. jednostki funkcjonują w ramach utrzymania rezultatów projektu w następstwie przedłużonej współpracy z lokalnymi instytucjami. 

pokl.jpg

 

 

 

Śląska WK
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31
E-mail: slaska@ohp.pl

 width=240


Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Więcej info