Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój

"Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój"

Od 15 września 2008r. do końca lutego 2009r. Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach realizowała projekt "Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt adresowany był do młodzieży nieaktywnej zawodowo, zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 15-25 lat, która pochodziła z rodzin wielodzietnych, środowisk zagrożonych demoralizacją, niepełnych, patologicznych. Istniejące ograniczenia materialne i środowiskowe uniemożliwiały jej uzyskanie umiejętności i kwalifikacji gwarantujących równy start życiowy w stosunku do rówieśników; młodzież ta nie posiadała kwalifikacji zawodowych bądź legitymowała się pewnymi kwalifikacjami, lecz pragnęła poszerzyć ich zakres o kolejne specjalności zwiększające szansę zatrudnienia.

Beneficjentami ostatecznymi projektu była młodzież w wieku 15 – 25 lat, w tym:

Kategoria A  - 90 osób

Młodzież w wieku 16-17 lat, spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, nie realizująca obowiązku nauki, pochodząca z rodzin wielodzietnych, ubogich, niepełnych, środowisk patologicznych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kategoria B  - 135 osób

Młodzież w wieku 18-25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym, mająca trudności ze znalezieniem zatrudnienia z powodu braku wystarczających kwalifikacji odpowiadających  potrzebom rynku pracy. Działania przewidziane w ramach projektu dla beneficjentów z tej grupy umożliwiały im podjęcie pracy w zawodach, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Ze względu na poziom wykształcenia i kwalifikacje zawodowe grupa była podzielona na dwie podgrupy:

Podkategoria B1 – osoby posiadające kwalifikacje zawodowe, ale wymagające podwyższenia ich poziomu lub przekwalifikowania (75 osób);
Podkategoria B2 - osoby nie posiadające kwalifikacji, wymagające nabycia podstawowych umiejętności w drodze specjalistycznego szkolenia zawodowego (60 osób);

Kategoria C - 45 osób

Młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, która miała ukończone 16 lat i co najmniej rok edukacji w ramach OHP. 
Osiemnaście 15-osobowych grup beneficjentów z całego województwa uczestniczyło w zajęciach z zakresu:

- Grupowe integracyjne treningi i warsztaty psychologiczne (20h/gr.)
- Indywidualne poradnictwo psychologiczne (2h/os.)
- Zajęcia z prawnikiem (5h/gr.) (uczestnicy kategorii B)
- Zajęcia z lekarzem (5h/gr.) (uczestnicy kategorii A i C)
- Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym (30h/gr.)
- Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (2h/os.)
- Szkolenia i kursy w zakresie ABC przedsiębiorczości (10h/gr.)
- Profesjonalne szkolenia komputerowe - ECDL (120h/gr.) (1/4 uczestników kategorii B)
- Podstawowy kurs komputerowy (30h/gr.) - (dla wszystkich uczestników nie korzystających z kursu ECDL)
- Kursy języków obcych (60h/gr.)
- Kursy prawa jazdy (60h/os.) – (1/3 uczestników kategorii B i C)
- Wsparcie edukacyjne – zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych (50h/gr.) – (uczestnicy kategorii A i C)
- Szkolenia zawodowe (średnio 150h/gr.) -  (uczestnicy kategorii B)
- Praktyki zawodowe (6 tygodni/gr.) – (uczestnicy kategorii B2)

Wybór kursu zawodowego uwzględniał zarówno potrzeby uczestników, jak i potrzeby lokalnego rynku pracy. Ostatecznie rozpoczęto następujące kursy: 

- Magazynier sprzedawca z modułem kas fiskalnych i modułem wózka jezdniowego i wymianą  butli gazowej;
- Kosmetyczka – wizażystka;
- Technolog robót wykończeniowych;
- Kucharz małej gastronomii, kelner – barman;
- Kurs obrabiarek sterowanych numerycznie CNC;
- Ekspert kosmetyki zawodowej.

Udział w projekcie był bezpłatny. 

Jednostki ŚWK OHP, które realizowały projekt:

 1. 12-3 HP Tychy
      43-100 Tychy, ul. Edukacji 5 
      tel.: (032) 780-34-17
      Koordynator: Bartłomiej Szymczyk

  2. 12-6 HP Pszczyna
      43-200 Pszczyna, ul. Poniatowskiego 2
      tel. (0-32) 447-17-00
      Koordynatorka: Joanna Grygierczyk 

  3. 12-20 HP Rybnik
      44-200 Rybnik, ul. Klasztorna 14
      tel./fax: (0-32) 423-74-95
      Koordynatorka: Magdalena Szrek-Moroń

  4.  12-21 ŚHP Bielsko-Biała
       43-300 Bielsko-Biała ul. Kosynierów 20
       tel/fax.: (0-33) 812-22-13
        Koordynator: Mirosław Boroch

  5.  12-25 ŚHP Żywiec
    
     34 - 300 Żywiec, ul. Szkolna 2
       tel.: (0-33) 861-32-10
        Koordynatorka: Barbara Orlewska

  6.  12-29 HP Częstochowa
    
     42-200 Częstochowa, Al. Niepodległości 20/22
       tel.: (0-34) 363-30-58, (0-34) 363-30-87
       Koordynatorka: Halina Konefał

  7.   CEiPM Częstochowa
    
      Al. Niepodległości 20/22,
        42-200 Częstochowa
        tel.: (0-34) 363-30-58, (0-34) 363-30-87
        Koordynator: Mirosław Gajda

  8.   CEiPM Bielsko-Biała 
        
  ul. Kosynierów 20
        43-300 Bielsko-Biała
        Koordynator: Bogumił Kanik

  KOORDYNATOR WOJEWÓDZKI: Zbigniew Raszewski

pokl.jpg

 

 

Śląska WK
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31
E-mail: slaska@ohp.pl

 width=240


Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Więcej info