Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II

"Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II"

Od 1 maja do 31 grudnia 2009 r. Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach uczestniczyła w realizacji ogólnopolskiego projektu „SZKOLENIE- PRAKTYKA- ZATRUDNIENIE- ROZWÓJ” edycja II współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt adresowany był do młodzieży nieaktywnej zawodowo, zagrożonej wykluczeniem społecznym, w wieku 16-24 lata, która pochodziła z rodzin wielodzietnych, środowisk zagrożonych demoralizacją, niepełnych, patologicznych. Istniejące ograniczenia materialne i środowiskowe uniemożliwiały jej uzyskanie umiejętności i kwalifikacji gwarantujących równy start życiowy w stosunku do rówieśników; młodzież ta nie posiadała kwalifikacji zawodowych bądź legitymowała się pewnymi kwalifikacjami, lecz pragnęła poszerzyć ich zakres o kolejne specjalności zwiększające szansę zatrudnienia.

Beneficjentami ostatecznymi projektu była młodzież w wieku 16 – 24 lata, w tym:

Kategoria A - młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 16-17 lat, z OHP albo spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty bądź nierealizująca obowiązku nauki, pochodząca z rodzin wielodzietnych, ubogich, niepełnych, środowisk patologicznych - 1250 uczestników (125 grup)

Kategoria B - młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 18-24 lata, nieucząca się i niepracująca, tj. nieaktywna zawodowo (nie mogą to być osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP), wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji edukacyjnej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej - 1250 uczestników (125 grup)

W ramach projektu w całej Polsce zaplanowano:

1. Przeprowadzenie kursów zawodowych - dla 1250 uczestników z kategorii projektowej B zorganizowane były różnorodne kursy zawodowe, które były dobrane ściśle pod potrzeby beneficjentów ostatecznych. Kursy zlecane były wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym.
2. Przygotowanie uczestników projektu do podjęcia zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej - 625 uczestników z kategorii projektowej B zdobyło wiedzę zwiększającą szanse na podjęcie zatrudnienia lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W tym celu zorganizowane były szkolenia pt. „ABC Przedsiębiorczości - Moja firma”.
3. Zajęcia wyrównawcze dla młodzieży w celu zwiększenia szans promocji do następnej klasy - w celu zwiększenia szans na promocje do następnej klasy młodzieży z problemami szkolnymi przeprowadzone były indywidualne warsztaty wyrównawcze z różnych przedmiotów szkolnych dla 500 młodych osób z kategorii projektowej A.
4. Kursy komputerowe - dla 1250 młodych ludzi z kategorii projektowej B zorganizowane były kursy komputerowe na poziomie podstawowym o standardzie ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). Dla 1250 osób z kategorii projektowej A przeprowadzono kursy komputerowe na poziomie podstawowym. Szkolenia zlecone były wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym, profesjonalnym trenerom lub Gospodarstwom Pomocniczym OHP posiadającym odpowiednie uprawnienia.
5. Kursy języków obcych – wszyscy uczestnicy projektu w ramach tego zadania podjęli naukę wybranego języka obcego (angielski albo niemiecki).
6. Kursy prawa jazdy – na kurs prawa jazdy (kat. B) skierowanych zostało 625 osób z kategorii projektowej B.
7. Doradztwo zawodowe i psychologiczne - wszyscy uczestnicy objęci zostali doradztwem zawodowym oraz grupowym wsparciem psychologicznym. Dla 1250 osób (z obu kategorii projektowych), które czuły potrzebę odbycia indywidualnych spotkań z psychologiem, dostępna była taka forma wsparcia.
8. Profilaktyka opiekuńczo-wychowawcza oraz dodatkowe wsparcie socjalne - przez cały okres realizacji projektu młodzież była objęta wsparciem opiekuńczo-wychowawczym, przeprowadzono również zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia oraz profilaktyki zachowań patologicznych (w formie konwersatoriów z młodzieżą). Ponadto wszystkich uczestników objęto dodatkowym wsparciem socjalnym w postaci wyżywienia podczas zajęć oraz dofinansowania dojazdów na zajęcia.

W województwie śląskim w ramach projektu dwadzieścia cztery 10-osobowe grupy beneficjentów  uczestniczyło w zajęciach z zakresu:

KATEGORIA A - 120 osób
Kursy języków obcych (80h/grupę)
Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym (30 h/grupę)
Grupowe integracyjne treningi i warsztaty psychologiczne (5 h/grupę)
Zajęcia ze specjalistą ds. profilaktyki zdrowia w aspekcie rozwoju psychofizycznego
młodzieży (2 h/grupę)
Zajęcia ze specjalistą ds. profilaktyki zachowań patologicznych (2 h/grupę)
Podstawowy kurs komputerowy (30 h/grupę)
Zajęcia wyrównawcze (30 h/osobę) – około 48 osób
Indywidualne wsparcie psychologiczne (średnio 2 h/osobę) – około 60 osób

KATEGORIA B – 120 osób
Kursy zawodowe (średnio 150 h/osobę)
Kurs ECDL podstawowy (120 h/grupę)
Kursy języków obcych (80 h/grupę)
Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym (30 h/grupę)
Grupowe integracyjne treningi i warsztaty psychologiczne (5 h/grupę)
Zajęcia ze specjalistą ds. profilaktyki zdrowia w aspekcie rozwoju psychofizycznego młodzieży (2 h/grupę)
Zajęcia ze specjalistą ds. profilaktyki zachowań patologicznych (2 h/grupę)
Szkolenie ABC Przedsiębiorczości – Moja firma (30 h/grupę) – około 60 osób
Kursy prawa jazdy (60 h/osobę) – około 60 osób
Indywidualne wsparcie psychologiczne (średnio 2 h/osobę) – około 60 osób

Udział w projekcie był bezpłatny 

Jednostki ŚWK OHP które realizowały projekt:

1. 12-6 HP Pszczyna
    43-200 Pszczyna, ul. Poniatowskiego 2
    tel. (0-32) 447-17-00
    Koordynatorka: Joanna Grygierczyk

2. 12-17 ŚHP Jaworzno
    43-602 Jaworzno, ul. Batorego 8
    tel./fax: (0-32) 660-00-33
    Koordynatorka: Bożena Banasik

3. 12-20 HP Rybnik
    44-200 Rybnik, ul. Klasztorna 14
    tel./fax: (0-32) 423-74-95
    Koordynatorka: Magdalena Szrek-Moroń

4. 12-21 ŚHP Bielsko-Biała
    43-300 Bielsko-Biała ul. Kosynierów 20
    tel./fax.: (0-33) 812-22-13
    Koordynator: Mirosław Boroch

5. 12-25 ŚHP Żywiec
    34 - 300 Żywiec, ul. Szkolna 2
    tel.: (0-33) 861-32-10
    Koordynatorka: Barbara Orlewska

6. 12-29 HP Częstochowa
    42-200 Częstochowa, Al. Niepodległości 20/22
    tel.: (0-34) 363-30-58, (0-34) 363-30-87
    Koordynatorka: Halina Konefał

7.  CEiPM Częstochowa
    Al. Niepodległości 20/22,
    42-200 Częstochowa
    tel.: (0-34) 363-30-58, (0-34) 363-30-87
    Koordynator: Mirosław Gajda

8.  CEiPM Bielsko-Biała 
    ul. Kosynierów 20
    43-300 Bielsko-Biała
    tel.:033 822 04 34, 033 822 15 25
    Koordynator: Bogumił Kanik

KOORDYNATOR WOJEWÓDZKI: Artur Molenda 

pokl.jpg

 

 

Śląska WK
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31
E-mail: slaska@ohp.pl

 width=240


Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Więcej info