Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Rekrutacja do jednostek organizacyjnych ŚWK OHP

1. Rekrutacji uczestników do jednostek organizacyjnych, dokonuje powołana przez Komendanta lub Kierownika jednostki Komisja Rekrutacyjna.

2. Uczestnik może być przyjęty do jednostki OHP po spełnieniu następujących warunków:

- ma ukończone 15 lat i nieukończone 18 lat, 
- zadeklarował wolę pobytu w określonej jednostce organizacyjnej, 
- złożył niezbędne dokumenty określone w pkt. 3, 
- zadeklarował kontynuowanie kształcenia ogólnego, 
- dobrowolnie zobowiązał się do przestrzegania zasad organizacyjnych i regulaminu jednostki.

3. Dokumentacja wymagana przy przyjęciu kandydata do OHP:
- podanie, 
- kwestionariusz osobowy, 
- ostatnie świadectwo szkolne i kserokopia, 
- 3 fotografie,
- badanie lekarskie, wymagane w zależności od specjalizacji zawodowej, 
- pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, 
- w przypadku kandydatów młodocianych do kształcenia w formach dla dorosłych - opinia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

4. Przyjmowanie młodzieży do jednostek organizacyjnych na rok szkolny 2019/2020 zakończy się 30 września 2019 roku.

5. Szczegółowych informacji udzielają kierownicy jednostek organizacyjnych ŚWK OHP oraz Kierownik ds. programów edukacyjnych, refundacji, kształcenia i wychowania.

 

Formularze do pobrania

Rekrutacja 2019/2020 - Dąbrowa Górnicza

Rekrutacja 2019/2020 - Częstochowa 

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY KANDYDATA DO OHP 

Klauzula informacyjna -Uczestnik OHP

 

 

Śląska WK
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31
E-mail: slaska@ohp.pl

 width=240


Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Więcej info